Grand Mark Nha Trang
Dự án nổi bật
Grand Mark Nha Trang
Quy mô
10.168m2
Vị trí
16 Phước Long, P. Phước Long, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Tiến độ
Tầng 30