Mặt bằng

Grand Mark Nha Trang là dự án có quy mô 39 tầng nổi (3 tầng thương mại, 1 tần penhouse, 1 tầng mái tiện ích gồm bể bơi vô cực, 34 tầng căn hộ), 3 tầng hầm và 41 nhà liên kế.