2021
2019

Bất động sản và tài chính trong năm này có những biến động thất thường. Nhiều doanh nghiệp BĐS đã không thể trụ vững. Vị thuyền trường Nguyễn Minh Trí bằng tài lực của mình đã lèo lái con thuyền Đông Dương vượt qua tất cả những cơn sóng ấy.

2017

Đông Dương Nha Trang ra đời trong ước mơ của vị thuyền trưởng Nguyễn Minh Trí về một công ty BDS nơi mà tất cả mọi người sống như một gia đình, cùng nhìn về một hướng, cùng dựng lên một công trình vĩ đại cho thế hệ mai sau.

Cũng trong năm này Dự án Imperium Town được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư.

2021

Mặc dù dịch bệnh vẫn đang tiếp diễn nhưng bằng sự quyết tâm và nổ lực quên mình của cả một  tập thể đang vun đắp hàng ngày, lễ khởi công dự án Imperium Town đã được thực hiện. Đánh dấu sự trưởng thành của Đông Dương Nha Trang.

2019

Bất động sản và tài chính trong năm này có những biến động thất thường. Nhiều doanh nghiệp BĐS đã không thể trụ vững. Vị thuyền trường Nguyễn Minh Trí bằng tài lực của mình đã lèo lái con thuyền Đông Dương vượt qua tất cả những cơn sóng ấy.

2017

Đông Dương Nha Trang ra đời trong ước mơ của vị thuyền trưởng Nguyễn Minh Trí về một công ty BDS nơi mà tất cả mọi người sống như một gia đình, cùng nhìn về một hướng, cùng dựng lên một công trình vĩ đại cho thế hệ mai sau.

Cũng trong năm này Dự án Imperium Town được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư.

2020

Sóng gió chồng sóng gió. Đại dịch covid ập tới, con đường phía trước trở nên chông gai hơn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên với quan điểm không để lại ai phía sau, mặt dù công ty gặp khá nhiều khó khăn nhưng cuộc sống của cán bộ công nhân viên vẫn được đảm bảo.

2018

Bộ máy công ty được hình thành và kiện toàn. Tất cả đều tập trung cho việc đặt những viên gạch nền móng đầu tiên của tổng khu dự án Imperium Town.