Sứ mệnh
Tầm nhìn

Tầm nhìn chiến lược đến năm 2025, Indochine Nha Trang hướng tới trở thành thương hiệu bất động sản hàng đầu tại Nha Trang và Việt Nam với uy tín được khẳng định bằng các sản phẩm thực tế như: bất động sản ở, bất động sản thương mại,...

Tầm nhìn chiến lược đến năm 2030: phát triển thành tập đoàn đa ngành: Bất động sản, Xây dựng dân dụng và hạ tầng, Du lịch, Phát triển năng lượng.

Sứ mệnh
Indochine Nha Trang lựa chọn sứ mệnh mang đến cho cộng đồng không chỉ những sản phẩm chất lượng mà còn kiến tạo nên những giá trị sống đích thực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của cộng đồng, địa phương và đất nước. 
Tầm nhìn

Tầm nhìn chiến lược đến năm 2025, Indochine Nha Trang hướng tới trở thành thương hiệu bất động sản hàng đầu tại Nha Trang và Việt Nam với uy tín được khẳng định bằng các sản phẩm thực tế như: bất động sản ở, bất động sản thương mại,...

Tầm nhìn chiến lược đến năm 2030: phát triển thành tập đoàn đa ngành: Bất động sản, Xây dựng dân dụng và hạ tầng, Du lịch, Phát triển năng lượng.