Người nước ngoài được phép mua căn hộ Dự án căn hộ và dịch vụ Phước Long
Sở Xây dựng Khánh Hòa vừa có thông báo về việc xác định cụ thể danh mục dự án xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở.
Dự án Căn hộ và Dịch vụ Phước Long đủ điều kiện đưa bất động sản hình thành trong tương lai vào kinh doanh
Ngày 30-8-2023, Sở Xây dựng Khánh Hòa công bố Danh sách các dự án phát triển nhà ở đủ điều kiện đưa bất động sản hình thành trong tương lai vào kinh doanh trên Trang Thông tin điện tử của Sở, trong đó có Dự án Căn hộ và Dịch vụ Phước Long tại số 16 Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang (Tên thương mại: Grand Mark Nha Trang) do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đông Dương Nha Trang làm chủ đầu tư (xem link: https://sxd.khanhhoa.gov.vn/noi-dung/id/2409/DU-AN-PHAT-TRIEN-NHA-O-DU-DIEU-KIEN-DUA-BDS-HINH-THANH-TRONG-TUONG-LAI-VAO-KINH-DOANH).
Cơ sở Pháp lý Dự án Khu Căn hộ và Dịch vụ Phước Long
Cơ sở Pháp lý Dự án Khu Căn hộ và Dịch vụ Phước Long bao gồm các giấy tờ sau:
Người nước ngoài được phép mua căn hộ Dự án căn hộ và dịch vụ Phước Long
Sở Xây dựng Khánh Hòa vừa có thông báo về việc xác định cụ thể danh mục dự án xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở.
Dự án Căn hộ và Dịch vụ Phước Long đủ điều kiện đưa bất động sản hình thành trong tương lai vào kinh doanh
Ngày 30-8-2023, Sở Xây dựng Khánh Hòa công bố Danh sách các dự án phát triển nhà ở đủ điều kiện đưa bất động sản hình thành trong tương lai vào kinh doanh trên Trang Thông tin điện tử của Sở, trong đó có Dự án Căn hộ và Dịch vụ Phước Long tại số 16 Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang (Tên thương mại: Grand Mark Nha Trang) do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đông Dương Nha Trang làm chủ đầu tư (xem link: https://sxd.khanhhoa.gov.vn/noi-dung/id/2409/DU-AN-PHAT-TRIEN-NHA-O-DU-DIEU-KIEN-DUA-BDS-HINH-THANH-TRONG-TUONG-LAI-VAO-KINH-DOANH).