Vị trí Số lượng Khu vực Hạn nộp
Chuyên viên marketing dự án 01 TP.HCM 25/10/2021
Trưởng phòng tài chính 04 Nha Trang 28/09/2021
Trưởng phòng đại lý & phát triển sản phẩm 05 TP.HCM 28/09/2021
Chuyên viên marketing 02 TP.HCM
Kế toán viên 03 Nha Trang
Trưởng phòng đại lý & phát triển sản phẩm 05 Nha Trang