THƯ MỜI THẦU/CHÀO GIÁ - CUNG CẤP VÀ THI CÔNG CỬA GỖ CHỐNG CHÁY - IMPERIUM TOWN

THƯ MỜI CHÀO GIÁ/DỰ THẦU

GÓI THẦU: CUNG CẤP VÀ THI CÔNG CỬA GỖ CHỐNG CHÁY

CÔNG TRÌNH: KHỐI CHUNG CƯ IMPERIUM

DỰ ÁN: KHU CĂN HỘ VÀ DỊCH VỤ PHƯỚC LONG

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY

Công ty CP ĐT Xây Dựng Đông Dương Nha Trang – Chủ đầu tư dự án Khu căn hộ và dịch vụ Phước Long tại số 16 Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xin gửi đến Quý Công ty lời chào trân trọng.

Hiện nay, Công ty chúng tôi đang triển khai tổ chức lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu: “Cung cấp và thi công Cửa gỗ công trình Khối Chung cư Imperium thuộc Dự án Khu căn hộ và dịch vụ Phước Long” theo hình thức chào giá cạnh tranh.

Công ty chúng tôi kính mời Quý Công ty tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu trên theo những nội dung sau:

I. THÔNG TIN GÓI THẦU:

 1. Tên gói thầu: Cung cấp và thi công Cửa gỗ

2. Công trình: khối chung cư Imperium

3. Dự án: Khu căn hộ và dịch vụ Phước Long.

4. Địa điểm: số 16 Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

5. Chủ đầu tư: Công ty CP ĐT Xây Dựng Đông Dương Nha Trang

6. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.

7. Phạm vi công việc của gói thầu: Cung cấp và thi công Cửa gỗ

8. Khối lượng công việc:

+ Theo hồ sơ thiết kế Nhà thầu vui lòng gởi HSNL vào địa chỉ email: kehoach@indochinenhatrang.vn để chúng tôi xem và gởi hồ sơ thiết kế;

+ Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát hiện trạng thực tế công trình kết hợp với bản vẽ Chủ đầu tư phát hành để rà soát và đề xuất phương án thiết kế phù hợp hơn (nếu có), bổ sung các bản vẽ triển khai thi công chi tiết để đảm bảo thi công đạt chất lượng và hiệu quả trong quá trình vận hành sử dụng.

+ Khối lượng mời thầu là khối lượng tạm tính trên cơ sở Bản vẽ thiết kế của Chủ đầu tư. Nhà thầu có trách nhiệm tự kiểm tra, rà soát bản vẽ, tính toán lại khối lượng đầy đủ và chào giá đầy đủ những công việc còn chưa có trong khối lượng mời thầu (nếu có).

+ Khối lượng tính toán của Nhà thầu là cơ sở để ký kết Hợp đồng, khối lượng thanh toán giai đoạn trong quá trình thực hiện Hợp đồng sẽ là khối lượng thực tế được nghiệm thu nhưng không vượt quá khối lượng Hợp đồng.

+ Chủ đầu tư khuyến khích nhà thầu đưa ra phương án, giải pháp khác tối ưu hơn và đảm bảo theo các quy định hiện hành, làm thành một phương án chào riêng để xem xét.

+ Ngoại trừ các trường hợp được nêu tại mục III.3 “Điều chỉnh hợp đồng”. Toàn bộ các nội dung công việc còn lại có liên quan thuộc phạm vi gói thầu đều được hiểu là Nhà thầu phải thực hiện (Cho dù Nhà thầu không tính khối lượng trong Hồ sơ chào giá);

+ Nhà thầu có thể khảo sát mặt bằng hiện trạng tại địa chỉ trên. Liên hệ với đầu mối thông tin của Ban QLDA theo số điện thoại: 0258.6271.555

9. Yêu cầu về chất lượng, nguồn gốc vật tư, vật liệu, thiết bị:

+ Toàn bộ các loại vật tư, vật liệu, thiết bị trong gói thầu phải có nguồn gốc xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) và các hồ sơ hải quan rõ ràng đối với hàng nhập khẩu; Chứng chỉ chất lượng, xuất xưởng đối với vật tư, vật liệu, thiết bị sản xuất trong nước; Chứng nhận hợp quy (nếu Quy chuẩn bắt buộc) và phải được Chủ đầu tư nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng;

+ Chủ đầu tư có quyền thuê đơn vị thứ 3 kiểm tra, kiểm định lại chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị, sản phẩm hoàn thiện tại mọi thời điểm. Chi phí kiểm tra do Chủ đầu tư chi trả nếu chất lượng đảm bảo theo yêu cầu.

10. Yêu cầu bắt buộc về năng lực thực tế:

+ Có đầy đủ giấy tờ chứng minh năng lực phù hợp; bảo:

+ Đã từng cung cấp, lắp đặt các công trình có tính chất, quy mô tương tự và đảm bảo:

- Đã thực hiện ít nhất 02 Hợp đồng cung cấp và thi công các công việc theo yêu cầu mời thầu cho nhà cao tầng (số tầng: 30 tầng trở lên), có giá trị Hợp đồng không thấp hơn 70% giá trị gói thầu; và

- Đang thực hiện 01 Hợp đồng có Tổng giá trị bằng hoặc lớn hơn giá trị gói thầu.

- Yêu cầu: Bản công chứng (Hợp đồng và 1 trong các tài liệu sau: Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng hoặc Hóa đơn VAT thể hiện giá trị đã thực hiện).

11. Tiến độ thực hiện: Theo tiến độ hoàn thành của khối cao tầng. Dự kiến tiến độ 12 tháng từ tháng 7/2022 đến tháng 7/2023.

II. YÊU CẦU CỦA HỒ SƠ CHÀO GIÁ:

1. Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc + CD/USB file mềm (có niêm phong)

2. Thành phần hồ sơ: Quyển 1/2: gồm mục 2.1 + mục 2.2; và Quyển 2/2: mục 2.3

2.1. Hồ sơ năng lực:

+ Giấy đăng ký kinh doanh;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán /hoặc được cơ quan thuế xác nhận: Đảm bảo không thua lỗ trong 03 năm gần đây;

+ Năng lực hoạt động xây dựng của công ty: Đảm bảo có chứng chỉ năng lực hoạt động phù hợp của Bộ Xây dựng; Năng lực về con người; Năng lực thiết bị;

+ Bảng kê các Hợp đồng có tính chất, quy mô tương tự gói thầu (Có Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng hoặc Hóa đơn VAT thể hiện giá trị đã thực hiện);

2.2. Hồ sơ kỹ thuật:

+ Tiến độ thi công: bao gồm tiến độ thi công cho các hạng mục chính; kế hoạch huy động nhân lực; kế hoạch cung cấp vật tư thiết bị chính;

+ Sơ đồ tổ chức công trường và chức năng nhiệm vụ của từng vị trí chuyên trách kèm theo số lượng nhân sự dự kiến cho các vị trí đó;

+ Quy trình Quản lý chất lượng (trong đó nêu rõ kế hoạch, biện pháp, trình tự kiểm soát vật liệu, chất lượng công trình, các biện pháp xử lý, sửa chữa, khắc phục sai sót, hư hỏng,… trong quá trình thi công);

+ Quy trình, biện pháp Bảo hành, bảo trì công trình;

2.3. Hồ sơ đề xuất thương mại:

+ Hồ sơ Giá trị đề xuất chào giá theo biểu mẫu của Chủ đầu tư gửi kèm theo thư mời chào giá này và phải có hiệu lực tối thiểu trong thời gian 90 ngày kể từ ngày hết hạn thời gian chào giá, trong đó nêu rõ chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị chính và nguồn gốc xuất xứ, mã hiệu của các loại vật tư, vật liệu, thiết bị chính;

+ Ngoài báo giá cho công tác chính theo hồ sơ mời thầu, Nhà thầu báo giá thêm về các dịch vụ phát triển đi kèm, mức phí bảo hiểm, chi phí bảo trì sau khi hết hạn bảo hành;

+ Giá chào thầu là giá đã bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện các công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí sau:

- Chi phí chuẩn bị mặt bằng thi công;

- Chi phí huy động, tập kết và giải thể vật tư, thiết bị, vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí điều hành quản lý, chi phí công trường, chi phí các khoản bảo hiểm, chi phí các khoản thuế của Nhà thầu;

- Chi phí lắp đặt, tháo dỡ, chi phí thí nghiệm, kiểm định chất lượng thiết bị, vật liệu, sản phẩm hoàn thiện; - Chi phí kiểm định PCCC đối với cửa thép chống cháy;

- Các chi phí tiện ích công trường (điện, nước, vệ sinh, vận thăng, cẩu tháp,….) để thực hiện toàn bộ các công việc;

- Các chi phí cần thiết hợp lý khác để thực hiện các toàn bộ các công việc.

III. ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI: được trao đổi cụ thể trong các buổi đàm phán trực tiếp, đàm phán hợp đồng

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:

1. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: trước 17 giờ 00, ngày 10 tháng 6 năm 2022 2.

2. Địa điểm nộp hồ sơ chào giá: Phòng Kế hoạch- Đầu tư, Công ty CP ĐT Xây dựng Đông Dương Nha Trang số 16 Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại 0258.6271.555

Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý công ty!

Thư mời thầu "Thuê mặt bằng các tầng thương mại" dự án Grand Mark Nha Trang
Công ty Đông Dương Nha Trang đang triển khai tổ chức lựa Nhà thầu gói thầu: Thuê mặt bằng các tầng thương mại” công trình Khối Chung cư cao tầng thuộc Dự án Khu căn hộ và dịch vụ Phước Long – Grand Mark Nha Trang theo hình thức chào giá cạnh tranh.
THƯ MỜI THẦU/CHÀO GIÁ -THI CÔNG ỐP ĐÁ, CUNG CẤP GẠCH MEN VÀ SÀN GỖ - IMPERIUM TOWN

THƯ MỜI THẦU/CHÀO GIÁ

GÓI THẦU: THI CÔNG ỐP ĐÁ, CUNG CẤP GẠCH MEN VÀ SÀN GỖ

CÔNG TRÌNH: KHỐI CHUNG CƯ IMPERIUM

DỰ ÁN: KHU CĂN HỘ VÀ DỊCH VỤ PHƯỚC LONG

THƯ MỜI THẦU/CHÀO GIÁ -CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT TỦ BẾP - IMPERIUM TOWN

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

GÓI THẦU: CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT TỦ BẾP CHO KHỐI CHUNG CƯ

CÔNG TRÌNH: KHỐI CHUNG CƯ IMPERIUM

DỰ ÁN: KHU CĂN HỘ VÀ DỊCH VỤ PHƯỚC LONG

THƯ MỜI THẦU/CHÀO GIÁ - GÓI THẦU SƠN NƯỚC - IMPERIUM TOWN

THƯ MỜI

THẦU/CHÀO GIÁ

 GÓI THẦU: THI CÔNG SƠN NƯỚC

 CÔNG TRÌNH: KHỐI CHUNG CƯ IMPERIUM

 DỰ ÁN: KHU CĂN HỘ VÀ DỊCH VỤ PHƯỚC LONG

Chính thức khởi động dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Sáng 6.5, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức ký kết Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm.